3 m bryggeplass

02.04.2014ba:

3m bryggeplass ønskes leid snarest.

Kontakt Lars Myrvoll , tlf. 95 82 22 27

 
Leveranse av diesel

05.03.2014 ba:Når du kjøper diesel fra anlegget til Bodø Bryggeservice A/S, så er det farget diesel eller MGO produkt du får. MGO står for Marine gas oil.

Det er kommet en ny dieseltype som heter EM 590. Det er også kommet en del nyere motorer som skal ha denne oljen i følge motorleverandørene. Imidlertid er denne dieselen omlag 20 øre dyrere enn MGO. 

 
Klubblokalene i Moloveien 6

04.03.2014,ba

BBF har i dag inngått leie -og bruksavtale med Selskapskokken Catering A/S (SC)om bruk av foreningens lokaler i Moloveien 6.I avtalen har en forsøkt å ta mest mulig hensyn til medlemmenes interesse ved deres ved deres ønske om bruk av lokalene. Medlemmene skal betale halv pris i leie for lokalet og det gis mulighet for sluttet lag. Det blir ikke anledning til å ta med egenprodusert mat  med unntak av egne lagede kaker. All annen mat lages av SC. Omfanget av tjenester som du måtte ønske, avtales med SC. Du slipper å vaske og rydde etter festen, men får dette gjort for en rimelig penge etter avtale med SC.

Meld fra i god tid dersom du ønsker å gjøre bruk av tilbudet.

 
Årsmøte i BBF 2014

04.03.2014.ba

BBF avholder årsmøte 25.mars  2014-kl. 1900  i klubblokalene i Moloveien 6. Saker som ønsket behandlet på årsmøtet, må være kommet styret i hende  senest 11.mars 2014.

Fullstendig dagsorden kommer senere. 

 
Strøm på B 2
6.2.14.ba. Strømtilforselen til brygge 2 skal nå våre i orden. Kabelen på nord-vest siden vil bli skiftet i løpet av våren/sommeren 2014.
 
Klubblokalene i Moloveien 6-bruken

4.2.2014 ba.

Styret har bestemt hvordan lokalene kan benyttes i et år framover. Det er lagt opp til et mere medlemsvennlig bruk ennn hva vi har hatt tidligere..Dersom du har behov for et lokale med plass til ca 45 personer, så bør du ta kontakt med Selskapskokken Catering på telefon 40 10 20 26.

 
<< Start < Forrige 1 2 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 26 av 27
 
norwegianbroker.jpg

  -----------------------------------------

bohusann.gif

----------------------------------------- 

 

Annonse 180x150pixler 


Sannsynligvis norges mest
    sjøvante reklamebyrå thumb_brno_ligg_cmyk.jpg