Brygge 2

10.09.2014,ba.

Landgangen til brygge 2 vil bli fjernet om morgenen den 11.september og satt tilbake om ettermiddagen samme dag. Den må repareres. 

 
Brygge 2 - landgangen

03.09.2014 ba

Landgangen på brygge 2 må repareres. Denne blir derfor fjernet for reparasjon. Vi tar den bort om morgenen og antar at den skal være på plass igjen samme kveld. Tidspunkter er ikke avklart ennnå, men det vil skje i nær framtid. 

 
Skagleia stengt
24.07.2014. I forbindelse med arbeider på flyplassen, er Skagleie stengt. Det er lagt ut varselbøyer.Sjøveis trafikk i retning sør og øst må gå via leia ved  Svartoksen. Skagleia blir ikke åpner før i slutten av september. 2014.
 
Ny landgang på pumpestasjonen

08.06.2014 ba:

Vi har fått laget ny landgang og den vil bli forsøkt montert tirsdag 10.6. Vi sakl også få vurdert kostnadene med å endre/flytte nedgangen til bunkringsbrygga for dermed å få en tryggere og bedre adkomst.

 
Pumpeanlegget

08.06.2014-ba:Fredag den 6.6. fikk vi ikke fylt opp tankene da adkomsten var helt sperret av parkerte biler. Det var endog parkert oppe over tanklokkene. Sperrekjettingen var fjernet.Det førte til at vi ikke kunne få ny forsyning før på lørdag den 7.6 om ettermiddagen. En kort stund var vi helt tomme for bensin.

Det er ikke første gang tankbilen ikke kommer fram, og vi må derfor vurdere å avstenge et større område for parkering.. Det er synd for parkeringsplasser er mangelvare. Det må også sies at på lørdag formiddag var det godt om parkeringsplasser, men foran tankanlegget var det parkert over alt.

 
Fakturaer kontimgent m.v

19.mai 2014 ba

Da fakturaene ble sendt ut 28.3, sviktet delvis  outlook slik at bare noen få fikk mail med fakturaen som vedlegg, bl. a ble de fleste som leier plass med 4 m bredde, berørt. Vi har sendt ut disse fakturaene på nytt til alle som leier 4m plass. Har du fått den opprinnelige så kan du bare kaste den siste som kom.

  
<< Start < Forrige 1 2 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 26 av 37
 
norwegianbroker.jpg

  -----------------------------------------

bohusann.gif

----------------------------------------- 

 

Annonse 180x150pixler 


Sannsynligvis norges mest
    sjøvante reklamebyrå thumb_brno_ligg_cmyk.jpg