Brygge 2

10.09.2014,ba.

Landgangen til brygge 2 vil bli fjernet om morgenen den 11.september og satt tilbake om ettermiddagen samme dag. Den må repareres. 

 
Brygge 2 - landgangen

03.09.2014 ba

Landgangen på brygge 2 må repareres. Denne blir derfor fjernet for reparasjon. Vi tar den bort om morgenen og antar at den skal være på plass igjen samme kveld. Tidspunkter er ikke avklart ennnå, men det vil skje i nær framtid. 

 
Skagleia stengt
24.07.2014. I forbindelse med arbeider på flyplassen, er Skagleie stengt. Det er lagt ut varselbøyer.Sjøveis trafikk i retning sør og øst må gå via leia ved  Svartoksen. Skagleia blir ikke åpner før i slutten av september. 2014.
 
Kontingent og årsleier i BBF

25.04.2014 ba.

Også i år har foreningen sendt ut fakturaa til de medlemmer som vi har mailadresse til, på mail.Dersom du ikke har fått denne mailen, må du kontakte foreningen på tlf 95826540.

 
Klubblokalene i Moloveien 6

04.03.2014,ba

BBF har i dag inngått leie -og bruksavtale med Selskapskokken Catering A/S (SC)om bruk av foreningens lokaler i Moloveien 6.I avtalen har en forsøkt å ta mest mulig hensyn til medlemmenes interesse ved deres ved deres ønske om bruk av lokalene. Medlemmene skal betale halv pris i leie for lokalet og det gis mulighet for sluttet lag. Det blir ikke anledning til å ta med egenprodusert mat  med unntak av egne lagede kaker. All annen mat lages av SC. Omfanget av tjenester som du måtte ønske, avtales med SC. Du slipper å vaske og rydde etter festen, men får dette gjort for en rimelig penge etter avtale med SC.

Meld fra i god tid dersom du ønsker å gjøre bruk av tilbudet.

 
Grasrotandelen
16.6.2010-ba: Etter som BBF nu er registrert i Frivillighetsregisteret får foreningen adgang til Grasrotandelen.Dette innebærer at når en tipper via Norsk Tipping A/S sine spillemuligheter, kan båtforeningen få 5 % av det beløpet man tipper for.Bruk foretaksnummer 982 764 629.
 
 
norwegianbroker.jpg

  -----------------------------------------

bohusann.gif

----------------------------------------- 

 

Annonse 180x150pixler 


Sannsynligvis norges mest
    sjøvante reklamebyrå thumb_brno_ligg_cmyk.jpg